Schoolregels


Wij hebben met elkaar een aantal afspraken gemaakt:

Wij hebben respect voor elkaar, onszelf en de omgeving


Wij werken in een veilige, rustige omgeving
Wij gaan op een prettige manier met elkaar om
Wij helpen elkaar